دریافت خبرنامه

انتخاب

مشاهده محصولات ، کاتالوگ ها و انتخاب محصولات

سفارش

تماس با بخش فروش و ثبت اطلاعات ، کد محصول و ...

پرداخت

انـتخاب روش پرداخت و تسویه با واحد مالی شرکت

ارسال

بسته بندی ، تماس واحد فروش هماهنگی و ارسال محصول

برو بالا